Χρήσιμα Τηλέφωνα

            

Τηλέφωνο

Κεντρική Πύλη  

 210 414 2002

Πληροφορίες - Φύλακας ισογείου Κεντρ. Κτηρίου  

 210 414 2011

Φύλακας 1ου ορ. Κεντρ. Κτηρίου  

 210 414 2073

Φύλακας 2ου-3ου ορ. Κεντρ. Κτηρίου  

 210 414 2003

Φύλακας Κτηρίου οδ. Tσαμαδού & Δεληγιώργη
 

 210 414 2018

Φύλακας Κτηρίου οδ. Ανδρούτσου  

 210 414 2701

Φύλακας Κτηρίου οδ. Διστόμου & Γρ. Λαμπράκη 21  

 210 414 2544

Φύλακας Κτηρίου οδ. Γρ. Λαμπράκη 126  

 210 414 2477

Επιστάτης Κεντρ. Κτηρίου  

 210 414 2343

Συντηρητής  

 210 414 2029

Προσωπικό Καθαριότητας  

 210 414 2329

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης H/Y
 

 210 414 2382

 220 414 2470

Ιατρείο  

 210 414 2166

Κυλικείο  

 210 414 2001