Τσίμπος Κλέων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

 • Ιδιότητα:
 • Τμήμα:

 • Γραφείο:

 • Τηλέφωνο/Fax:

 • E-mail:

 •  

  Σπουδές –Επιμόρφωση

  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (1975), Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • University. (Dissertation: Population changes by age and sex and Rural Population Trends in Greece based on the 1961 and 1971 Population Censures).
  • M.Sc in Demography (1977) in Demography, The London School of Economics and Political Science, University of London. (Dissertation: Polulation changes by age and sex and Rural Population Trends in Greece based on the 1961 and 1971 Population Censures).
  •  PhD in Demography (1984), Goldsmith's College, University of London. (Thesis: A Comparative study of Greek Migrant Mortality with particular reference to Australia and England and Wales).
  • Certificate in Population Projections for Socio-Economic Planning (1988), United Nations Fund for Population Activities (Central School of Planning and Statistics, Poland.
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ετήσιου Σεμιναριακού Κύκλου με τίτλο «Eιδικά Θέματα Στατιστικής» στην Έδρα Στατιστικής της Μαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (υπό την εποπτεία του Καθηγητού Θεόφιλου Κάκουλου), Οκτώβριος 1973-Ιούνιος 1974.
  • Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009: Sabbatical στο University College London (UCL), Department Epidemiology, University London.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

   

   

 • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

  Δημογραφία, Ειδικά Θέματα Δημογραφίας, Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Στατιστικά Προγράμματα, Εργαστήριο Η/Y.

   

  Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 

  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική»: Ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Δημογραφία
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία»: Δημογραφική Ανάλυση και Ιστορική εξέλιξη του πληθυσμού της Ευρώπης.
 • Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά 

  1. Tsimbos, C. (2006). The Impact of Migration on Growth and Ageing of the Population in a New Receiving Country: the Case of Greece. International Migration 44(4): 232-254.
  2. Verropoulou G. and C. Tsimbos (2007). Socio-demographic and health-related factors affecting depression of the Greek population in later life: an analysis using SHARE data. European Journal of Ageing 4(3):171-181.
  3. Verropoulou G., Bagavos C. and C. Tsimbos (2007). Migrant and Non-Migrant Fertility in Greece: Results Based on the 2001 Population Census. Migration Letters 4(2):147-158.
  4. Bagavos C, Tsimbos C and G Verropoulou (2008). Native and Migrant Fertility Patterns in Greece: A Cohort Approach. European Journal of Population 24: 245-263.
  5. Tsimbos, C. (2008). Net Migration Estimates for Greece by Age, Sex and Citizenship, 1991-2001. Migration Letters 5(2): 189-202.
  6. Tsimbos, C. (2008). Immigrant and Native Fertility in Greece: New Estimates and Population Prospects (2005-2025). Population Review 47(2): 67-84.
  7. Tsimbos, C. and G. Verropoulou (2008). A multivariate analysis of factors associated with physical functioning limitations in the Greek elderly population, Journal of Statistics and Management Systems 11(6): 1161-1180.
  8. Faiza Tabassum, Georgia Verropoulou, Edlira Gjonça, Elizabeth Breeze, Cleon Tsimbos. Socioeconomic inequalities in physical functioning: a comparative study of English and Greek elderly males. Ageing & Society 29(7): 1123-1140.
  9. Tsimbos C. (2010). An assessment of socio-economic inequalities in health among elderly in Greece, Italy and Spain. International Journal of Public Health 55: 5-15.
  10. Verropoulou G. and Tsimbos C. (2010). Differentials in sex ratio at birth among natives and immigrants in Greece: an analysis employing nationwide micro-data, Journal of Biosocial Science 42(3): 425-430.
  11. Verropoulou G. and Tsimbos C. (2011). A Multivariate Analysis of Socio-demographic Factors Associated with Sex Ratio at Birth among Natives and Immigrants in Greece, Based on Vital Registration Microdata, Population Review 50(1): 122-137.
  12. Tsimbos C. and G. Verropoulou (2011). Demographic and socioeconomic determinants of low birth weight and preterm births among natives and immigrants in Greece: an analysis using nationwide vital registration micro-data, Journal of Biosocial Science 43(3): 271-283.
  13. Tsimbos, C., Kotsifakis, G., Verropoulou, G. and Kalogirou, S. (2011). Life expectancy in Greece 1991-2007: regional variations and spatial clustering, Journal of Maps v2011: 280-290. DOI: 10.4113/jom.2011.1188.
  14. Kalogirou S., Tsimbos C., Verropoulou G. and Kotsifakis G. (2012). Regional mortality differentials in Greece by selected causes of death: 2006-2008, Journal of Maps 8(4): 354-360.
  15. Verropoulou G. and Tsimbos C. (2013). Modeling the effects of maternal socio-demographic characteristics on the preterm and term birth weight distributions in Greece using quantile regression, Journal of Biosocial Science 45(3): 375-390.
  16. Tsimbos C., Kalogirou S. and Verropoulou G. (2013). Estimating spatial differentials in life expectancy in Greece at local authority level. Population, Space and Place, on line early view June 2013, DOI:10.1002/psp.1800.

   

  Εργασίες σε Επιστημονικά Συνέδρια 

  1. Verropoulou, G. and C. Tsimbos (2006). Socio-economic inequalities and demographic differentials in mental and physical health of the Greek elderly population. British Society for Population Studies Conference, Southampton, September 2006, Available on line: www.lse.ac.uk/collections/BSPS/annualConference/2006.
  2. Bagavos, C., Tsimbos, C. and G. Verropoulou (2006). Cohort Fertility Differentials between Native and Foreign Born Women in a New Receiving Country: the Case of Greece. European Population Conference, Liverpool, June 2006, http://epc2006.princeton.edu/download.aspx?submissionId=60414.
  3. Zimeras, S. and C. Tsimbos (2006). Modelling the spatial distribution of immigrant population in Greece, EcoMod, International Conference on Regional and Urban Modelling, 1-3 June 2006, Free University of Brussels, abstract on line: www.ecomod.net/conferences/regional_urban_modelling_june_2006/regional_urban_modelling_2006_papers.htm        
  4. Bakakos, P., Sotiri, A., Tsimbos, C. et al. (2007). Occupation and exposure to chemicals in 335 patients with bronchial asthma”, paper presented at the 11th State of the Art Conference, Medical School of University of Athens, Athens April 20-22 2007.
  5. Tsimbos, C and G. Verropoulou (2007). Socio-demographic differentials and the role of health-related behaviour and chronic conditions in physical functioning among the Greek population aged 50+: an analysis based on SHARE data. British Society for Population Studies Conference, St. Andrews, BSPS 2007 Conference, September 2007, www.lse.ac.uk/collections/BSPS/annualConference/2007.
  6. Tsimbos and G. Verropoulou (2008). Socio-economic position and health inequalities in Mediterranean countries: an exploratory analysis using SHARE data, European Association for Population Studies, 2008 Conference, Barcelona July 2008. Abstract on line: http://epc2008.princeton.edu/
  7. Faiza T., Verropoulou G., Gjonça E., Breeze E. and Tsimbos C. (2008). Socioeconomic inequalities in physical functioning: a comparative study of English and Greek elderly males, British Society for Population Studies, 2008 BSPS Conference, Manchester September 2008. Abstract on line: www.lse.ac.uk/collections/BSPS/annualConference/2008_ageing_abstracts_.htm
  8. Tsimbos C., Verropoulou G., Bagavos C. (2008) Native and immigrant fertility patterns in Greece: a comparative study based on aggregated census statistics and IPUMS micro-data, British Society for Population Studies, 2008 BSPS Conference, Manchester September 2008. Abstract on line:www.lse.ac.uk/collections/BSPS/annualConference/2008_ageing_abstracts_.htm
  9. Verropoulou G. and C. Tsimbos (2009). Socio-demographic factors associated with sex ratio at birth in the indigenous and the foreign origin populations of Greece, 2009 BSPS Conference, 9-11 September, University of Sussex, Sussex, UK. Available on:http://www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/2009/2009_fertility_abstracts.aspx.
  10. Verropoulou G. and C. Tsimbos (2010). Socio-demographic factors affecting birth weight and preterm status of native and immigrant births in Greece: a multivariate analysis based on vital registration records, 2010 BSPS Conference, 13-15 September, University of Exeter, Exeter, UK. Available on line:http://www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/2010/Health-Mortality%20abstracts.pdf.
  11. Kalogirou S., C. Tsimbos and A. Tsimpanos (2010). Spatial variations in the effects of socioeconomic conditions to fertility for local authorities in Greece, 2010 BSPS Conference, 13-15 September, University of Exeter, Exeter, UK. Available on line:http://www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/2010/Fertility%20abstracts.pdf.
  12. Verropoulou G and Tsimbos C (2011). Effects of maternal socio-demographic characteristics on birth weight distribution in Greece: a quantile regression analysis. British Society for Population Studies, 2011 Annual Conference, 7-9 September 2011, University of York. Abstract available on line:http://www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/2011/Abstracts.aspx#generated-subheading5
  13. Tsimbos C, Kalogirou S and Verropoulou G (2011). Life expectancy variation across local authorities in Greece in 2001 and associations with socioeconomic conditions and population density of localities. British Society for Population Studies, 2011 Annual Conference, 7-9 September 2011, University of York. Abstract available on:http://www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/2011/Abstracts.aspx#generated-subheading7
  14. Kalogirou S, Tragaki A, Tsimbos C (2011). Spatial inequalities of income, development and poverty in Greece. The 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, 2-5 September 2011, Harokopio University of Athens. Abstract available in ecQTG 2011 Book of Abstracts, p. 83. Greek Society for Population Studies (EDIM) & Harokopio University.
  15. Τσιμπάνος Α., Αγιακλόγλου Χ. και Τσίμπος Κ. (2012). Διερεύνηση Αξιοπιστίας Αποτελεσμάτων της Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης για Στάσιμα SAR(1) Υποδείγματα, 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Βόλος, 18-22 Απριλίου 2012.
  16. Καλογήρου, Σ., Τραγάκη Α., Τσίμπος Κ. (2012). Χωρικές Ανισότητες Ανθρώπινης Ανάπτυξης, 10ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1-2 Ιουνίου 2012.
  17. Kalogirou, S., Tsimbos, C., Verropoulou, G. and Kotsifakis, G. (2012). Cause of death mortality in Greece: regional variations and spatial patterns. European Population Conference 2012, Stockholm, Sweden, 13-16 June 2012. European Association for Population Studies (EAPS). Abstract available on line:http://epc2012.princeton.edu/sessionViewer.aspx?SessionId=1602
  18. Verropoulou, G., Tsimbos, C. (2012). Effects of maternal socio-demographic characteristics on the birth weight distribution in Greece: a quantile regression analysis. European Population Conference 2012, Stockholm, Sweden, 13-16 June 2012. European Association for Population Studies (EAPS). Abstract available on:http://epc2012.princeton.edu/download.aspx?submissionId=120316
  19. Tsimbos C. (2012). On the first results of the last 2011 population census of Greece, British Society for Population Studies, 2012 Annual Conference, 10-13 September 2012, University of Nottingham. To be presented. Abstract available on:http://www2.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/2012/Abstracts.aspx#generated-subheading7
  20. Τσίμπος Κ. (2013). Συμπληρωμένη γονιμότητα και πιθανότητες διεύρυνσης οικογένειας του πληθυσμού της Ελλάδας κατά επίπεδο εκπαίδευσης, αστικότητα και νομό, Πρακτικά 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

   

  Κριτής σε Επιστημονικά περιοδικά

  Έχω κρίνει εργασιές στα εξής επιστημονικά περιοδικά:

  • Population and Environment
  • Population Review
  • Migration Letters
  • Annals of Human Biology
  • International Journal for Equity in Health
  • International Journal of Environmental Research and Public Health
  • International Journal of Economic Sciences and Applied Research
  • Social Research Review – Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
 • Διδακτικά εγχειρίδια 

  • Τσίμπος, Κ. και Φ. Γεωργιακώδης (1999). Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, Μονοδιάστατη Ανάλυση, Τόμος Α, Αθήνα: Α. Σταμούλης.
  • Γεωργιακώδης, Φ. και Κ. Τσίμπος (2000). Περιγραφική και Διερευνητική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, Δισδιάστατη Ανάλυση, Τόμος Β, Αθήνα: Α. Σταμούλης.
  • Παπαδάκης, Μ. και Κ. Τσίμπος (2004). Δημογραφική Ανάλυση, Αρχές Μέθοδοι, Υποδείγματα, Αθήνα: Α. Σταμούλης.
  • Τσίμπος, Κ., επιμέλεια (2008). Εισαγωγή στην Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Αθήνα: Σταμούλης.