Πελαγίδης Θεόδωρος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Πελαγίδης Θεόδωρος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 602/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142577
  • E-mail: