Πελαγίδης Θεόδωρος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Πελαγίδης Θεόδωρος

 • Ιδιότητα: Καθηγητής
 • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Γραφείο: 602/ΓΛ21
 • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142577
 • E-mail:
 • Professor (Economic Analysis), University of Piraeus, Dpt. of Maritime Studies
  Nonresident Senior Fellow, The Brookings Institution, USA.

  Academic Studies.

  1995-1996: NATO Post-doctoral Fellow, Center for European Studies, Harvard University, USA.

  1993-1994: Post-doctoral Fellow, Center for European Studies, Harvard University, USA.
  1991-1993: Doctorat (Economics), Dpt. of Political Economy, University of Paris VIII/Lumieres, France.
  1987-1989: M.Phil. (Development Economics), Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, UK.
  1983-1987: Diploma/Ptychion (Economics), Aristotelian University of Thessaloniki, Greece.

 • Undergraduate Courses.
  Freight Markets - Economics of sea transport
  Positive Political Economy
  Macroeconomics - Microeconomics

  Postgraduate Courses.
  Freight Markets - Economics of sea transport

 • Research Interests.

  Positive Political Economy

   

  Selected Publications.

  • "Globalization or Regionalism? States, Markets and the Structure of International Trade", (with H. Papasotiriou), Review of International Studies, 28(3), 2002, 519-535.
  • “The Saving - Investment Correlation in Greece 1960-1997: Implications for Capital Mobility”, (with A. Mastroyiannis), Journal of Policy Modeling, 6/7, 2003.
  • «Trade Flows: A Facet of Regionalism or Globalization?, (with G. Chortareas), Cambridge Journal of Economics, 28(2), 253-272, 2004. Also, European Trade Study Group (ETSG) working paper 2001 (earlier version).
  • "Deficits, Growth and the Current Slowdown: What Role for Fiscal Policy?", (with E. Desli), Journal of Post-Keynesian Economics,  26(3), 2004, 461-470.
  • “Does Staffing Affect the Time to Dispose Cases in Greek Courts” (with M. Mitsopoulos), International Review of Law and Economics, 27(2), June, 2007. Also SSRN working paper No. 705366.
  • “Rent-Seeking and Ex-Post Acceptance of Reform in Higher Education” (with M. Mitsopoulos), Journal of Economic Policy Reform, 10(3), 2007. Also SSRN working paper No. 954412.
  •  “Capital Mobility in Greece before and after Financial Liberalization”, Journal of Policy Modeling, 30(6), November-December 2008.
  • “The Case for Abolishing the Higher Education State Monopoly System in Continental Europe”, (with M. Mitsopoulos), Journal of Economic Studies, 37(1), 2010, January. SSRN wp No. 703361.
  •  “Greek Appeal Courts’ Quality Analysis and Performance” (with M. Mitsopoulos), European Journal of Law and Economics. Vol. 30(1), August, 2010.
  • “Trade Flows: A Facet of Regionalism or Globalization? A Rejoinder” (with E. Desli, G. Chortareas and P. Arestis), Cambridge Journal of Economics, No.2, 2012.
  • “On the Greek Debt” (with E. Desli), International Papers in Political Economy, 2012, May.
  • “The Role of Organizational Culture in Greek Businesses” (with T. Kriemadis and J. Kartakoulis), EuroMed Journal of Business , 7(2), 2012.
  • -“GOVERNMENT REGULATIONS COME ALWAYS AFTER BIG CRISES. ARE BANKERS NEXT TO SPLIT FOLLOWING THE AUDITORS?” (with Y. Moutafidis) European Research Studies Journal, XV, 3, 2012.
  • -“How safe are the Greek Banks in the current uncertain eurozone environment?”,  World Policy Journal , ΧΧΧΙ, ΝοSummer 2014.
  • -“Why Internal Devaluations Failed to Kick-Start an Export-Led Recovery in Greece?” (with M. Mitsopoulos), Challenge. Magazine of Economic Affairs, Nov. Dec. 2014
  • -“Giving Greece a Chance to Succeed” (with M. Mitsopoulos), Intereconomics. Review of European Economic Policy , Spring 2015.
  • “Greece’s New Agreement with Europe: Is this time different?”, (with P. Kazarian), Intereconomics. Review of European Economic Policy, Sept.-Oct. 2015.
  • "Constitutional Design and Corruption” (with M. Mitsopoulos), European Journal of Law and Economics, vol. 44/1, Αugust, 2017.
  • “Efficiency in the Tax-Auditing. A Case Study of the Greek SDOE (Economic Crime Unit)”, (with A. Sarantis & M. Mitsopoulos), forthcoming, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, June 2017.
  • “How to Damage an Already Fragile Economy. The Rise and Fall of Populism in Greece”, (with J. Palaiologos), Georgetown Journal of International Affairs, August 2017.
  • “The Uncovered Interest Parity Puzzle. Evidence from four Major Currencies” (with A. Petsas), Regional Science Inquiry , June 2017.
  • FINANCIAL INDICATORS AFFECTING STOCK PERFORMANCE. THE CASE OF CAPITAL PRODUCT PARTNERS, (with Α. Πανταζής), Regional Science Inquiry , Dec. 2017.
  • “The South-East Energy Corridor Connecting Greece and Cyprus; How Feasible, how Viable? (with A. Stratakis), Eastern Mediterranean Geopolitical Review vol. 3, Spring 2018.
  • “Free Trade, Protectionism, and the Global Economy”, World Economics, 19(2), April-June 2018.
  • “The Ten-Year Anniversary Crash”, World Economics, 19(3), July-Sept. 2018.
  • “The Lessons Quebec Offers to Greece and Europe”, Managerial and Decision Economics (with M. Mitsopoulos), Dec. 2018.
  • “How Europe should Overcome the Coming Deadlock” (with G. Chortareas), Economists’ Voice, Vol.15, Dec. 2018.
  • “An Economic Comparison of Greece and Italy”? World Economics, Oct.-Dec. 2018.
  • “The Importance of Making Things. Manufacturing Matters” (with M. Mitsopoulos), Industrial Relations, 74/1, 2019.
  • “The Meaning of ‘More Europe’”, European View, (with M. Mitsopoulos), vol. 18, n.1. 2019.
  • “Davos 2019 in the uncharted waters of digital globalization” World Economics, Jan.-March 2019.
  • “BRI and China’s European Ambitions”, World Economics, (with H. Haralambides), July-Sept. 2019.
  • “Forward Freight Agreements and Market Transparency in the Capesize Sector” (with G. Panagiotopoulos), The Asian Journal of Shipping and Logistics. forthcoming 2019.
  • “BDI’s correlation with leading economic indicators”, (with E. Tsahali), Regional Science Inquiry, June 2019.
  • “The Viability of a Mediterranean Energy Hub and the Interests of European Union and Russia; Common or Conflicted” (with A. Stratakis), MGIMO review of IR, vol. 65, n.3/4, forthcoming.
   • Articles in International Volumes (refereed) selectively

    • EMU: Economic Policies to Overcome Demand Disturbances” (with P. Arestis and G. Chortareas), in P. Arestis and G. Zezza (eds) Advances in Monetary Policy Macroeconomics, Palgrave/MacMillan, 2007.
    • Organization Culture in Greek Science and Technology Parks”, to "ELECTRONIC GLOBALIZED BUSINESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH IT MANAGEMENT: STRATEGIES AND PERSPECTIVES", by W.B. Lee, Patricia Ordonez de Pablos, & Waldemar  Karwowski (eds), IGI-GLOBAL Publishers 2011.
    • “After the Greek Crisis. What we learnt on Reform” (with M. Mitsopoulos), in S. Calyvas, G. Pagoulatos & H. Tsoukas, The Challenge of Reform in Greece, 1974-2009: Assessment and Prospects, Hurst Press, 2012.
    • “Efficiency: Greece”, in R. Backhaus (ed), Ency of Law & Economics, Springer, 2013 (with M. Mitsopoulos).
    • “Taxing everything that moves! How heavy taxation and the lack of growth enhancing reforms led to deeper than expected recession in Greece”, in K. Dervis - J. Mistral, Europe's Crisis, Europe's Future, Brookings Institution Publ. March 2014 (with M. Mitsopoulos).
    • “How to complete a Union that is built to last “, Michael MITSOPOULOS, and Theodore PELAGIDIS, XXVIII Villa Mondragone International Economic Seminar, “Facing EU Challenges, Relaunching Sustainable Growth” FUET – Economics Foundation, University of Rome Tor Vergata,

              Springer 2017.

    • THE ROLE OF MODERN PORTS AND MARINE PROTECTED AREAS IN EASTMED'S ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. THE CASE OF GREECE (with V. Tselentis & S. Manologlou), in The contribution of OR, new technologies and innovation in agriculture and tourism, forthcoming volume 2019, Springer.
    • Why a revival of Greek manufacturing is a prerequisite to ensure a prosperous future for the country and how to achieve it. Michael MITSOPOULOS, and Theodore PELAGIDIS, Essays in Honor of Prof. S. Brissimis, Univ. Of Piraeus & Bank of Greece, forthcoming, 2019.
    • “Taxing everything that moves! How heavy taxation and the lack of growth enhancing reforms led to deeper than expected recession in Greece”, in K. Dervis - J. Mistral, Europe's Crisis, Europe's Future, Brookings Institution Publ. March 2014 (with M. Mitsopoulos).
    • “How to complete a Union that is built to last “, Michael MITSOPOULOS, and Theodore PELAGIDIS, XXVIII Villa Mondragone International Economic Seminar, “Facing EU Challenges, Relaunching Sustainable Growth” FUET – Economics Foundation, University of Rome Tor Vergata,

              Springer 2017.

    • THE ROLE OF MODERN PORTS AND MARINE PROTECTED AREAS IN EASTMED'S ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. THE CASE OF GREECE (with V. Tselentis & S. Manologlou), in The contribution of OR, new technologies and innovation in agriculture and tourism, forthcoming volume 2019, Springer.
    • Why a revival of Greek manufacturing is a prerequisite to ensure a prosperous future for the country and how to achieve it. Michael MITSOPOULOS, and Theodore PELAGIDIS, Essays in Honor of Prof. S. Brissimis, Univ. Of Piraeus & Bank of Greece, forthcoming, 2019.
    • BOOKS
   • Understanding the Greek Crisis. From Boom to Bust, MacMillan/Palgrave, 2011 Winter, Monograph. 2nd  revised paperback edition with a new 12.000 words cpt. 6, March 2012 (with M. Mitsopoulos)
   • “Taxing everything that moves! How heavy taxation and the lack of growth enhancing reforms led to deeper than expected recession in Greece”, in K.Dervis-J.Mistral, Europe's Crisis, Europe's Future, Brookings Institution Publ. May 2014 (with M. Mitsopoulos)
   • Greece: From Exit to Recovery? The Brookings Institution Publ., June 2014,  (with M. Mitsopoulos).
   • Who's to Blame for Greece? Austerity in Charge of Saving a Broken Economy, Palgrave MacMillan 2015, November.
   • Μέση Γη: Η Επιστροφή του Πολιτικού Κέντρου, 2017, Εκδ. Παπαζήση.
   • Who's to Blame for Greece? How Austerity and Populism is Destorying a Country with High Potential, MacMillan/Palgrave January 2018.
 •  by appointment: