Κάμπης Δημήτριος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Κάμπης Δημήτριος

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 436/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142256
  • E-mail: