Μανουσόπουλος Χρήστος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μανουσόπουλος Χρήστος

  • Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π.
  • Τμήμα: Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Γραφείο: 308/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142125
  • E-mail:

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών