Δουλκερίδης Χρήστος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Δουλκερίδης Χρήστος

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 504/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142545
  • E-mail: