Δελούκα-Ιγγλέση Κορνηλία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Δελούκα-Ιγγλέση Κορνηλία

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 408/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142210
  • E-mail: