Μποϊλέ Μαρία-Πούλια

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μποϊλέ Μαρία-Πούλια

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 507/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142514
  • E-mail: