Πρέντζα Ανδριάνα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Πρέντζα Ανδριάνα

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 204/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142768
  • E-mail: