Αλεξάκης Χρήστος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Αλεξάκης Χρήστος

 • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 • Γραφείο:

  516/ΚΕΚΤ

 • Τηλέφωνο/Fax:

  +30 210 4142337

 • E-mail:

 • Ο Χρήστος Αλεξάκης γεννήθηκε στον Πειραιά. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διδάξει επίσης στα πανεπιστήμια του York, Leeds, Bradford και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός της πανεπιστημιακής δραστηριότητας έχει και σημαντική εμπειρία από το χώρο της χρηματοπιστωτικής αγοράς δεδομένου ότι έχει διατελέσει σύμβουλος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η σημαντική αυτή επαγγελματική εμπειρία αποτελεί στοιχείο με το οποίο εμπλουτίζει το διδακτικό και ερευνητικό του έργο. Έχει συγγράψει αριθμό ερευνητικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές αλλά και συγγράμματα με αντικείμενο τη χρηματοοικονομική ανάλυση των αγορών.

  Άδεια σε εξέλιξη: 01/09/2018 - 31/08/2021

 • Προπτυχιακά Μαθήματα

  • Λογιστική Ι | 3ο εξάμηνο ( Υποχρεωτικό) 
  • Χρηματοοικονομική Ι |3οεξάμηνο (Υποχρεωτικό) 
  • Λογιστική ΙΙ | 4ο εξάμηνο (Υποχρεωτικό) 
  • Ανάλυση Ισολογισμών | 5ο εξάμηνο (Επιλογής) 
  • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική | 6ο εξάμηνο (Επιλογής) 
  • Ελληνική Οικονομική Ιστορία | 6ο εξάμηνο (Επιλογής)

  Μεταπτυχιακά Μαθήματα

       Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών "Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική"

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων και Λογιστική | 2οεξάμηνο (επιλογής)
 •  

  2014

  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ)
  “Performance persistence in fixed interest funds: with an eye on the post debt crisis period”, with A. Dasilas and C. GroseJournal of International Financial Markets, Institutions & Money, Forthcoming.

  2013

  “Asymmetric dynamic relations between stock prices and mutual fund units in Japan. An application of Hidden Cointegration Technique”, International Review of Financial Analysis, vol. 28 June, 2013. p. 1-8.

   2011

  “Financial Crisis, Ownership Effect and Investors Sentiment. Empirical Evidence from the Banking Sector in Greece”, European Research Studies, vol. XIV(3), pp 3-18.

  2010

  “Long-run Relations among Equity Indices under Different Market Conditions: Implications on the Implementation of Statistical Arbitrage Strategies”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, vol.20 (I 14), 389-403.

  2010

  “Predictability of stock returns using financial statement information: evidence on the semi strong efficiency of emerging Greek stock market” σε συνεργασία με Θ. Πάτρα και Sunil Poshakwale, Applied Financial Economics, vol.20 (i 16), 1321- 1326.

  2010

   

  Is Moderate Market Performance in the U.S. a Sufficient Condition for Abnormal Returns on CEFs?σε συνεργασία με Μ. Μαυράκη, International Advances in Economic Research, vol.16(1), 80-95.

  2009

   

   

  Islamic finance: regulatory framework – challenges lying ahead”, σε συνεργασία με Α. Τσικούρα, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, vol.2 (2), 90-104.

  2008

   

   

  “Empirical Tests on the Stock Price Behaviour of Privatized Enterprises in Greece”, σεσυνεργασία με τους Μ. Χανθάκη και Μ. Κολομιτσίνη, Journal of Money Investment and Banking, 6, 2008, 5-16.

  2008

  “Stock Markets’ Linkages: An Empirical Investigation for Long-term International Diversification Benefits”, σε συνεργασία με Μ. Μαυράκη, International Research Journal of Finance and Economics, 21, 2008, 163-178.

  2008

  “Market Efficiency and Company Size. Empirical Evidence from the Athens Stock Exchange”, European Journal of Economics Finance and Administrative Studies, 2008, vol. 10, 75-85.

  2008

  Investigating the effects of market microstructureon stock price formation and volatility: evidence from the Athens Stock Exchangeσε συνεργασία με τους Δ. Μπάλιο, Applied Financial Economics Letters, 2008, vol. 4(3), 225-231.

 • «Ισλαμική Τραπεζική», σε συνεργασία με Α. Τσικούρα, Εκδόσεις Σταμούλης.

  Περιληψη: Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο στην Ελλάδα που θίγει θέματα Ισλαμικής Χρηματοοικονομικής. Αναφέρεται στη βάση της ισλαμικής τραπεζικής, τα ισλαμικά προϊόντα, τη διάρθρωση των στοιχείων των ισλαμικών τραπεζών και αναλύει την επίδοσή τους σε σχέση με τα παραδοσιακά πιστωτικά ιδρύματα δυτικού τύπου.

  «Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική. Εισαγωγικά Στοιχεία», σε συνεργασία με Μ. Ξανθάκη, Εκδόσεις Σταμούλης.

  Περίληψη: Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο στην Ελλάδα που αναφέρεται διεξοδικά στην προσέγγιση της χρηματοοικονομικής που ονομάζεται συμπεριφορική. Ο πρόλογος του βιβλίου είναι του καθηγητή Nicolas Barberis του πανεπιστημίου Yale των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής. Στο βιβλίο παρουσιάζεται η θεωρία προοπτικής και τα αίτια τα οποία οδηγούν σε μη άριστη λήψη αποφάσεων από τα οικονομικά άτομα, αντίθετα από την πρόβλεψη της ορθολογικής οικονομικής συμπεριφοράς.

  «Ασκήσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής», σε συνεργασία με Ν. Νιάρχο και Ν. Ηρειώτη, Εκδόσεις Κριτική.

  Περίληψη: Το βιβλίο αυτό περιέχει ασκήσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής και ανάλυσης χρηματοοικονομικών δεικτών και αποτελεί πρακτικό βοήθημα για τους φοιτητές.

  «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων», σε συνεργασία με Μ. Ξανθάκη, Εκδόσεις Σταμούλης.

  Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στα θέματα που καλύπτει η χρηματοοικονομική ανάλυση. Αναλυτικά παρουσιάζεται η χρονική αξία του χρήματος, η ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων, η χρηματιστηριακή αγορά, το κόστος κεφαλαίου, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Τα θέματα εμπλουτίζονται με πρακτικά παραδείγματα για ευκολότερη κατανόηση από τους φοιτητές.

  «Χρηματιστήριο. Το παιχνίδι της λογικής και της παρόρμησης», Εκδόσεις Κριτική.

  Περίληψη: Το βιβλίο αυτό συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική και αναφέρεται σε θέματα ανάλυσης της χρηματιστηριακής αγοράς. Περιγράφει τη θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση τα υποδείγματα διαμόρφωσης χρηματιστηριακών τιμών καθώς και θέματα συμπεριφοράς των επενδυτών.

  «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις», σε συνεργασία με Ν. Νιάρχο. Έκδοση του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου.

  Περίληψη: Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στα θέματα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου όπως μετοχές ομολογίες, η αποτίμηση αυτών, και η λειτουργία των αγορών κεφαλαίου και χρήματος.