Κυριαζής Αθανάσιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

 • Ιδιότητα:
 • Τμήμα:

 • Γραφείο:

 • Τηλέφωνο/Fax:

 • E-mail:

 • Εκπαίδευση-Σπουδές

  • Ph.D., University of Athens, Greece. Field of Studies: Mathematics
  • Diploma, University of Athens, Greece. Field of Studies: Mathematic

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Συναρτησιακή Ανάλυση με έμφαση στη Θεωρία Τοπολογικών Αλγεβρών
  • Αφηρημένη Μιγαδική Ανάλυση
  • Ολική Διαφορική Γεωμετρία
  • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  • Διδακτική πράξη στο χώρο των νέων τεχνολογιών
  • Εκπαίδευση και αγορά εργασίας