Κυριαζής Αθανάσιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Κυριαζής Αθανάσιος

 • Ιδιότητα: Καθηγητής
 • Τμήμα:

  Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

 • Γραφείο:

  538/ΚΕΚΤ

 • Τηλέφωνο/Fax:

  +30 210 4142278

 • E-mail:

 • Εκπαίδευση-Σπουδές

  • Ph.D., University of Athens, Greece. Field of Studies: Mathematics
  • Diploma, University of Athens, Greece. Field of Studies: Mathematic

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Συναρτησιακή Ανάλυση με έμφαση στη Θεωρία Τοπολογικών Αλγεβρών
  • Αφηρημένη Μιγαδική Ανάλυση
  • Ολική Διαφορική Γεωμετρία
  • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  • Διδακτική πράξη στο χώρο των νέων τεχνολογιών
  • Εκπαίδευση και αγορά εργασίας