Κουρεμένος Αθανάσιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Κουρεμένος Αθανάσιος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 439/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142259
  • E-mail: