Παυλίδης Αρχιμήδης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Παυλίδης Αρχιμήδης

  • Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π.
  • Τμήμα: Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Γραφείο: 101/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142478
  • E-mail: