Μπότσαρη Αντωνία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μπότσαρη Αντωνία

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
  • Γραφείο: 333/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142135
  • E-mail: