Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών (Δημόκριτος & Παν/μια ΗΠΑ κ΄Καναδά)