Ανακοίνωση του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργρασίας, ακαδ. έτους 2022-2023 για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία