Ανακοίνωση παράτασης δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων