Ανακοίνωση παράτασης δήλωσης και διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων