Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους ήδη διαμένοντες φοιτητές

Αιτήσεις από 21 έως 23 Δεκεμβρίου 2021