Χορήγηση βραβείων από το ΙΚΥ σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς