Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. μέσω της λειτουργίας της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»