Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)

Αιτήσεις από 22 έως 28 Νοεμβρίου 2021.