Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου ή Τρίτου κύκλου στο εσωτερικό, ακδ.έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ.