Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών Πόλεως Tianjin για τη Διαδικτυακή Εκμάθηση Κινεζικής Γλώσσας