Πρόγραμμα Υποτροφιών «2021-22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships»