Φοιτητικός διαγωνισμός για τη ΕΚΕ "Νίκος Αναλυτής"