Πρόβλημα στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365

Από την Παρασκευή 19/2 η υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365 αντιμετωπίζει πρόβλημα, με αποτέλεσμα την αδυναμία ενεργοποίησης νέων λογαριασμών. Οι υφιστάμενοι λογαριασμοί δεν επηρεάζονται.

Οι νέοι χρήστες της υπηρεσίας παρακαλούνται να στέλνουν σχετικό mail είτε απευθείας στη διαχείριση του ΔΗΛΟΣ365 στο , αναφέροντας το username τους και το ονοματεπώνυμό τους, για να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα η ενεργοποίηση των λογαριασμών.

Εναλλακτικά οι νέοι χρήστες μπορούν να στέλνουν το mail στο ώστε να προωθηθεί από την υπηρεσία προς το ΔΗΛΟΣ365.