ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-20) ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ