Ανακοίνωση μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019-2020