Ενημέρωση φοιτητών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας ότι γίνονται όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκκίνηση των μαθημάτων μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας (πιλοτικά μαθήματα) έτσι ώστε το σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών να εκκινήσει από τις 30/03/2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριές μας να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων ειδικότερα για τις ανακοινώσεις σχετικά με τα ψηφιακά μαθήματα. Παρακαλούνται επίσης και όσοι δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr) με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό να το πράξουν για την έγκαιρη προετοιμασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ