Επικοινωνία με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της διασποράς της λοίμωξης από τον κορωνοϊό Covid-19, η επικοινωνία με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας γίνεται αποκλειστικά με αποστολή e-mail στο  .