Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020). Αιτήσεις από 3 έως 9 Δεκεμβρίου 2019.