Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις