Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020). Αιτήσεις από 9 έως 18 Οκτωβρίου 2019.