ΕΓΓΡΑΦΗ-ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (πλην του Πληροφορικής)