Επείγουσα Ανακοίνωση που αφορά σε δικαιούχους στεγαστικού που η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού κριτηρίου

Μετά από ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας:

σας γνωρίζουμε ότι από χθες βρίσκεται στην παραγωγή η νέα έκδοση του WS 4 -  Επιβεβαίωση του εισοδηματικού κριτηρίου για το οικογενειακό εισόδημα - της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται τα εισοδήματα των δικαιούχων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 10-15 του ν.4575/2018 κατά τον υπολογισμό του κριτηρίου του οικογενειακού εισοδήματος.

Ως εκ τούτου, όσοι δικαιούχοι εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και είχαν δημιουργήσει ή υποβάλει την αίτησή τους πριν τις 24/06/2019 και η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού κριτηρίου, θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να προβούν κατά σειρά στις εξής ενέργειες:

  1. Να διαγράψουν τυχόν αιτήσεις που  έχουν αποθηκεύσει προσωρινά για το τρέχον έτος.
  2. Να δημιουργήσουν νέα αίτηση καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  3. Να την υποβάλουν οριστικά