Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων των συγγραμμάτων για το τρέχον εαρινό εξάμηνο μέσω της εφαρμογής «Εύδοξος», 17-5-2019