Ανακοίνωση παράτασης δηλώσεων και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων