Φοιτητικά Θέματα

Μετά από ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας:

σας γνωρίζουμε ότι από χθες βρίσκεται στην παραγωγή η νέα έκδοση του WS 4 -  Επιβεβαίωση του εισοδηματικού κριτηρίου για το οικογενειακό εισόδημα - της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται τα εισοδήματα των δικαιούχων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 10-15 του ν.4575/2018 κατά τον υπολογισμό του κριτηρίου του οικογενειακού εισοδήματος.

Ως εκ τούτου, όσοι δικαιούχοι εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και είχαν δημιουργήσει ή υποβάλει την αίτησή τους πριν τις 24/06/2019 και η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού κριτηρίου, θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να προβούν κατά σειρά στις εξής ενέργειες:

  1. Να διαγράψουν τυχόν αιτήσεις που  έχουν αποθηκεύσει προσωρινά για το τρέχον έτος.
  2. Να δημιουργήσουν νέα αίτηση καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  3. Να την υποβάλουν οριστικά
Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 13:23

Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 13:32

Σπουδές στην Αίγυπτο