Φοιτητικά Θέματα

Αφορά την πραγματοποίησημεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα

Αφορά την πραγματοποίησημεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα

The Winter School program includes:the finance day, the marketing day, the investor day,the management day, the business-analytics dayand cultural program and a trip to resort.