Φοιτητικά Θέματα

Στα πλαίσια της Ελληνικής συμμετοχής στην Παγκόσμια Θερινή Πανεπιστημιάδα που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 18 – 29 Αυγούστου 2021 στην πόλη Chengdu της Κίνας, παρακαλούνται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς που είναι αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου και επιθυμούν να λάβουν μέρος να στείλουν την πρόθεση συμμετοχής τους και τις διακρίσεις που έχουν επιτύχει στο άθλημά τους στο Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως τις 20/12/2020.

Οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες θα πρέπει να είναι γεννημένοι μεταξύ 1/1/1996 έως 31/12/2003.

Email επικοινωνίας:

Υπεύθυνος γυμναστής: Μαυροδάκος Παναγιώτης

Η τελική συγκρότηση της Ελληνικής αποστολής θα γίνει έπειτα από την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων συμμετοχής από την Εκτελεστική Γραμματεία της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις Εθνικές Ομοσπονδίες των αντίστοιχων αθλημάτων.

Με εκτίμηση,

Ο Εκπαιδευτικός του Γραφείου Φυσικής Αγωγής,

Μαυροδάκος Παναγιώτης

Σήμερα 16/11 στις 06.30 περίπου παρουσιάστηκε πρόβλημα στην κεντρική υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο επηρεάζει όλες τις υπηρεσίες που κάνουν χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (eclass, teams, εύδοξος κλπ) πλην του students.unipi.gr.

Από το Κέντρο Δικτύων του Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκαν ενέργειες αποκατάστασης και η λειτουργία της κεντρικής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης επανήλθε στις 12:00.