Φοιτητικά Θέματα

Ανακοίνωση για ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων και Φακέλων Φοιτητών και Αποφοίτων, για το πρόγραμμα Erasmus + for placement, για το Ακαδημαϊκό Ετος 2016-17.

Προκήρυξη για συμμετοχή Διδακτορικών και Μετα-διδακτορικών φοιτητών στο πρόγραμμα TEAM στο πεδίο των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Δυνατότητα μετακίνησης σε Ευρώπη, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας.