Φοιτητικά Θέματα

Γίνεται γνωστό ότι η εκπαιδευτική λειτουργία εξ αποστάσεως θα συνεχιστεί έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου και θα αρχίσει ξανά από την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων εκάστου Ακαδημαϊκού Τμήματος.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα διακοπεί μόνο από 16 έως και 22 Απριλίου 2020.

Εκ της Πρυτανείας

Επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.unipi.gr/teleteaching για να ενημερωθείτε σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας ότι γίνονται όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκκίνηση των μαθημάτων μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας (πιλοτικά μαθήματα) έτσι ώστε το σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών να εκκινήσει από τις 30/03/2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριές μας να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων ειδικότερα για τις ανακοινώσεις σχετικά με τα ψηφιακά μαθήματα. Παρακαλούνται επίσης και όσοι δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr) με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό να το πράξουν για την έγκαιρη προετοιμασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ