Φοιτητικά Θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

H Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς σάς προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα: «Ένα βήμα πιο κοντά στην προσβασιμότητα», στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η  ενημέρωση φοιτητών/τριών με αναπηρία, σοβαρές παθήσεις ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που παρέχει η Βιβλιοθήκη, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς περιορισμούς στη «ζωή» της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και στις επιμέρους δράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 στις 13:00, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom , και η παρακολούθησή της είναι ελεύθερη.

Σε όσους/ες το επιθυμούν, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης συμμετοχής με αίτημά τους στο 

Για πληροφορίες ή ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας:  , 

Περισσότερες Πληροφορίες: http://accessibility.unipi.gr/news/ena-bema-pio-konta-sten-prosbasimoteta

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21 για την εισαγωγή σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021 σύμφωνα με την 48918/Ζ1 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 1818 Β΄/29.4.2021).

 Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι/-ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. προθεσμία (1-15/11/2020).

Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το Παράρτημα 8 (ΦΕΚ 1872Β΄/8.05.2021)

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος που διοργανώνει τις εξετάσεις προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εξεταζόμενους και το διδακτικό προσωπικό στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου, είναι υποχρεωτική.

Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας