Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στους νέους κύκλους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ξεκίνησε.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις υφιστάμενες προκηρύξεις των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία» (Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 14 Σεπτεμβρίου 2018)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 

 1. ΠΜΣ «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική»
 2. ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»
 3. ΠΜΣ «Βιοοικονομία»
 4. ΠΜΣ «Οικονομικά της Εκπαίδευσης»

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

 1. ΠΜΣ «Energy:Strategy, Law and Economics» (αγγλόφωνο)
 2. ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»
 3. ΠΜΣ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 1. ΠΜΣ στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)»
 2. ΠΜΣ στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό (MBA TQM International)»
 3. ΠΜΣ στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού (MBA Tourism Management)»
 4. ΠΜΣ στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)»
 5. ΠΜΣ «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών (ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ)»

 

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 1. ΠΜΣ «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»

 Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

 1. ΠΜΣ «Ναυτιλία» (Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2018)
 2. ΠΜΣ «MSc in Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική)» (αγγλόφωνο) (Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου 2018)
 3. ΠΜΣ «Sustainability and Quality in Marine Industry (Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία» (αγγλόφωνο) (Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2019)

 

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

 1. ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»
 2. ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»

 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 1. ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με ειδικεύσεις:

  - «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

  - «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις»

 2. ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»

 

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής

 1. ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης»
 2. ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»
 3. ΠΜΣ «Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας»
 4. ΠΜΣ «Πληροφορική»

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 1. ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Μάθηση»
 2. ΠΜΣ «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα»
 3. ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»
 4. ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες»
 5. ΠΜΣ «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»