Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων για την εκλογή Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών