Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων με τους Αναπληρωτές τους, των Μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των Διοικητικών Υπάλληλων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς