Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Energy & Environmental Policy)» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς