Μη εφικτή είσοδος οχημάτων από την οδό Δεληγιώργη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και χρήση υπαίθριου πάρκινγκ λόγω έργων

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων σας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 11/11/2021 από τις 15:00 έως τις 22:00 και ότι την Παρασκευή 12/11/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν θα είναι εφικτή η είσοδος οχήματος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από την οδό Δεληγιώργη και η χρήση του υπαίθριου πάρκινγκ , λόγω έργων.

Από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων