Διακοπή Ηλεκτροδότησης στο Κεντρικό Κτίριο στις 25-09-2021

Στο πλαίσιο της σύμβασης 1/Ε/2021  με τίτλο: «Αντικατάσταση υδρόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος και αναβάθμιση Η/Μ σύνδεσής του στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς» και επειδή ο συμβατικός χρόνος παράτασης της σύμβασης (αρ. πρωτ. απόφασης 20214567/29-07-2021) εκπνέει προσεχώς, έχει ορισθεί να γίνει η σύνδεση του νέου υδρόψυκτου μηχανήματος στις 25-09-2021.  Για την πραγματοποίηση της, πρέπει να γίνει και η αντικατάσταση του Αυτόματου Διακόπτη Ισχύος του υδρόψυκτου ψυκτικού μηχανήματος  με νέο.

Ο Διακόπτης αυτός είναι εγκατεστημένος στα Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης ( ΓΠΧΤ ) και συνδέεται με τις κεντρικές μπάρες. Για τη σύνδεση του οι κεντρικές μπάρες δεν πρέπει να βρίσκονται υπό τάση. Επομένως θα πρέπει:

Α) να γίνει διακοπή της παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στα ΓΠΧΤ .

Β) να μη λειτουργεί η γεννήτρια,

καθώς και στις δύο ανωτέρω  περιπτώσεις οι κεντρικές μπάρες των ΓΠΧΤ βρίσκονται υπό τάση.

Ως εκ τούτου  σας ενημερώνουμε ότι στις 25-09-2021 θα πραγματοποιηθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής δεν θα λειτουργούν οι τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (τηλεφωνία, Ιnternet, ασύρματο δίκτυο).

Η διακοπή θα επηρεάσει επίσης το σύνολο των υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζονται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων καθώς και όλους τους εξυπηρετητές που φιλοξενούνται στο server room του τμήματος Μηχανοργάνωσης.

Στις υπηρεσίες που επηρεάζονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται το κεντρικό website (www.unipi.gr), τα websites των ακαδημαϊκών τμημάτων, τα students.unipi.gr, classweb.unipi.gr, sitisi.unipi.gr, eclass.unipi.gr, η υποδομή τηλεεργασίας καθώς και το σύστημα κεντρικής αυθεντικοποίησης Single Sign On (και κατ'επέκταση και οι υπηρεσίες που κάνουν χρήση αυτού, όπως το Office365/Teams, eudoxus.grnet.gr κλπ).

Η λειτουργία εξωτερικών υπηρεσιών που δεν κάνουν χρήση του συστήματος Single Sign On (π.χ. Webex) δεν θα επηρεαστεί.

Από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων